Pieredze

Latvijas Valsts ceļi


Uz Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management balstīts būvprojektu vadības risinājums. Uzņēmuma aktīvu pārvaldības risinājuma prototips.

Sistēmas galvenās komponentes: Projektu vadība, Projekta dzīves cikls, Projekta budžetēšana un naudas plūsma, Power BI pārskati.

Latvijas Valsts ceļi pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno autoceļu attīstību, organizē iepirkumus valsts pasūtījumiem valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem u.tml., lai nodrošinātu sabiedrībai izdevīgu, drošu un videi draudzīgu valsts autoceļu tīklu.

Latvijas Valsts ceļi šobrīd īsteno sistēmu konsolidāciju un migrāciju uz mākoni, lai likvidētu mantotās sistēmas (Legacy systems) un nodrošinātu efektīvu uzņēmuma darbību. Jaunā sistēma tiek ieviesta ar mērķi uzlabot projektu vadības procesu un lai nodrošinātu viegli pārskatāmu projektu gaitu un paaugstinātu to kontroli.

Rīgas dome


dots.365 kopā ar citiem partneriem veic esošās Rīgas domes ERP sistēmas modernizāciju uz ACTO ERP (uz Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management balstītu publiskā sektora ERP). Galvenie projekta virzieni - sistēmas ieviešana un pielāgošana visaptverošu organizācijas funkcionalitāšu nodrošināšanai

Sistēmas galvenās komponentes: Virsgrāmata un kreditoru parādi, Budžets, Izmaksu uzskaite, Pamatlīdzekļi, Projektu vadība.

Rīgas domes atbildībā pret iedzīvotājiem ietilpst gan sociālo un citu pakalpojumu sniegšana, gan arī nodokļu un pašvaldības finanšu administrēšana. Šobrīd Rīgas dome veic ERP sistēmas modernizāciju, kā arī individuālo sistēmu konsolidāciju, lai nodrošinātu daudz raitāku un pārskatāmāku finanšu pārvaldību un grāmatvedību.

Latvijas Gāze


Kopā ar vairākiem starptautiskiem partneriem, dots.365 ieviesa uz AX 2012 R3 balstītu klientu norēķinu risinājumu MECOMS, ko izstrādājis Microsoft ISV Ferranti Computer Systems.

Sistēmas galvenās komponentes: Klientu pārvaldība, Produktu pārvaldība, Līgumu datu pārvaldība, Rēķini, Maksājumi, Tirgus ziņojumi, Parādu kontrole, Līgumi un sūdzības, Finanšu darījumu pārvaldība, Pārskati

Latvijas Gāzes mērķis ir būt līderim Latvijas un Baltijas enerģijas tirgū, kļūstot par pirmās izvēles dabasgāzes piegādātāju un nodrošinot drošākas dabasgāzes piegādes visā Baltijā. Šī iemesla dēļ Latvijas Gāze izvēlējās ieviest MECOMS, lai ar vadošo tehnoloģiju un labās prakses biznesa procesu palīdzību pietuvināties savu mērķu īstenošanai.

Klienti